Till innehåll på sidan

Innovation i företagssektorn

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-06-01

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Planerad publicering 2022-05-05 av rapport och statistiknyhet med referensår 2020 är flyttad till den 1 juni.

Nyckeltal för Sverige

Företag inom koncern - andel med innovationsverksamhet

60 %

Referenstid: 2020

Företag utom koncern - andel med innovationsverksamhet

45 %

Referenstid: 2020

Företagens totala innovationsutgifter

19 560

miljoner kronor

Referenstid: 2020

Statistiknyheter

Innovationsverksamhet i Sverige 2020

2021-11-11

Över hälften av våra svenska företag, 55 procent, bedrev innovationsverksamhet mellan 2018 och 2020. Det betyder att processinnovation fortsatt är den vanligaste typen av innovation i vårt land.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Innovationsverksamhet i Svenska företag 2014–2016 Rapport 2018-02-23
Regional innovationsstatistik i Sverige 2012–2014 Rapport 2016-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2012–2014 Rapport 2016-02-18
Regional innovationsstatistik i Sverige 2010–2012 Rapport 2014-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2010–2012 Rapport 2014-02-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0315