Till innehåll på sidan

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-13

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå SM 2022-06-09
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2020 SM 2021-06-10
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2019 SM 2020-06-11
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2018 SM 2019-06-10
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2017 SM 2018-06-11
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2016 SM 2017-06-07
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2015 SM 2016-06-09
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 SM 2015-06-11
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2013 SM 2014-06-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0204