There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Doktorandnybörjare, doktorander och doktorsexamina fördelade efter forskningsämnesområde 2021 Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och doktorsexamina fördelade efter forskningsämnesområde 2021

  Doktorandnybörjare Doktorander hösten Doktorsexamina
  Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %
Totalt 3 082 51 49 17 371 51 49 2 667 47 53
Naturvetenskap 723 41 59 3 835 39 61 623 38 62
Teknik 592 35 65 3 281 36 64 524 31 69
Medicin och hälsovetenskap 1 101 61 39 6 054 61 39 921 59 41
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin 50 62 38 299 60 40 40 53 48
Samhällsvetenskap 472 60 40 2 882 59 41 409 55 45
Humaniora och konst 144 60 40 1 021 57 43 150 55 45

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2022-04-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB