Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och doktorsexamina fördelade efter forskningsämnesområde 2021

  Doktorandnybörjare Doktorander hösten Doktorsexamina
  Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män % Totalt Kvinnor % Män %
Totalt 3 082 51 49 17 371 51 49 2 667 47 53
Naturvetenskap 723 41 59 3 835 39 61 623 38 62
Teknik 592 35 65 3 281 36 64 524 31 69
Medicin och hälsovetenskap 1 101 61 39 6 054 61 39 921 59 41
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin 50 62 38 299 60 40 40 53 48
Samhällsvetenskap 472 60 40 2 882 59 41 409 55 45
Humaniora och konst 144 60 40 1 021 57 43 150 55 45

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2022-04-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB