There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Doktorandnybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2012–2021 Till innehåll på sidan

Doktorandnybörjare, doktorander och examina på forskarnivå 2012–2021

Doktorander redovisas per höst

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå

Uppgifterna för 2020 är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2022-04-13

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB