Till innehåll på sidan

Nybörjare, doktorander och examina på forskarnivå fördelade efter forskningsämnesområde 2019

ForskningsämnesområdeNybörjareDoktorander hösten 2019Doktorsexamina
 TotaltKvinnor %Män %TotaltKvinnor %Män %TotaltKvinnor %Män %
Totalt
3 102 51 49 17 003 49 51 2 750 47 53
Naturvetenskap
745 38 62 3 786 37 63 615 35 65
Teknik
681 40 60 3 457 34 66 572 33 67
Medicin och hälsovetenskap
1 024 62 38 5 705 60 40 986 59 41
Lantbruksvetenskap
64 67 33 298 54 46 55 71 29
Samhällsvetenskap
449 61 39 2 723 56 44 391 56 44
Humaniora
139 52 48 1 041 57 43 131 52 48

Uppgifterna är preliminära då det sker eftersläpningar i rapporteringen från lärosätena.

Mer om statistiken

Källdata
Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-04-16

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Ingrid Pettersson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB