There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Skräddarsydd statistik Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Registret över doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå ger möjligheter till redovisning av specialbearbetad statistik.

Registret innehåller uppgifter om antagna till forskarutbildning, doktorandnybörjare, registrerade, försörjning och examina (licentiat- och doktorsexamen) vid landets universitet och högskolor. Dessa uppgifter finns tillgängliga från början av 1970-talet. Vissa trendbrott i tidsserierna kan förekomma.

Registret är totalräknat vilket möjliggör redovisningar på detaljerad nivå. Sambearbetningar med andra register är möjliga att göra, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistiksekretess tillämpas för alla specialbearbetningar.

Från statistikpaketet Regionala tabeller kan du köpa färdig specialbearbetad högskolestatistik.

Regionala tabeller (RegPak)

Kontakta hogskolestat@scb.se om du vill veta mer om specialbearbetningar av högskolestatistik.