Till innehåll på sidan

Forskning vid universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-11

Statistiken belyser den forskning som bedrivs inom högskolan utifrån flera perspektiv. Däribland forskningsoutput i form av vetenskapliga publikationer, forskares mobilitet och internationell rekrytering av forskare.

Statistiken publiceras på Universitetskanslersämbetets webbplats.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Anna Törneke

E-post
anna.torneke@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0213