Till innehåll på sidan

Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-24

Statistiken visar bland annat examensfrekvens och prestationsgrad på grundnivå och avancerad nivå samt antalet helårsstudenter per kön, ålder, program/kurs, lärosäte och svenska/inresande studenter.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2019/20. Korrigerad 2022-12-16 SM 2021-12-14
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå 2017/2018. Korrigerad 2022-12-16 SM 2019-12-12
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2015/16 SM 2017-12-14
Universitet och högskolor genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 SM 2015-12-08
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 SM 2013-12-16

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0208