Till innehåll på sidan

Personal vid universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-04

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2021 SM 2022-06-14
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2020 SM 2021-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2019 SM 2020-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2018 SM 2019-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2017 SM 2018-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2016 SM 2017-06-13
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2015 SM 2016-06-14
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2014 SM 2015-06-15
Universitet och Högskolor. Personal vid universitet och högskolor 2013 SM 2014-06-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0202