Till innehåll på sidan

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2021-11-18

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2019/20 SM 2021-04-14
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2018/19 SM 2020-04-15
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2017/18 SM 2019-04-17
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2016/17 SM 2018-04-18
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 SM 2017-04-18
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 SM 2016-04-14
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 SM 2015-04-23
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 SM 2014-04-24
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 SM 2011-12-15

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Gunnar Söderman

Telefon
08-563 085 79
E-post
statistik@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0205