Till innehåll på sidan

Högskolenybörjare läsåren 1990/91–2019/20 efter kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2020-10-13

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Tomas Gustavsson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB