Till innehåll på sidan

Högskolenybörjare läsåren 1990/91–2020/21 efter kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2021-10-13

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Gunnar Söderman

Telefon
08-563 085 79
E-post
statistik@uka.se

SCB