Till innehåll på sidan

Registrerade studenter efter läsår och kön 1977/78–2020/21

Diagram

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
Universitetskanslersämbetet

Senast uppdaterad
2021-10-13

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Gunnar Söderman

Telefon
08-563 085 79
E-post
statistik@uka.se

SCB