Till innehåll på sidan

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-28

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor: Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2020/21 SM 2022-05-25
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19 SM 2020-05-26
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 SM 2018-05-22
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 SM 2016-05-24
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 SM 2014-05-22

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
analys@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0211