Till innehåll på sidan

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander på universitet och högskolor

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar hur många personer med svensk respektive utländsk bakgrund som påbörjar högskolestudier i Sverige. Svensk och utländsk bakgrund redovisas för studenter och högskolenybörjare på grundnivå och avancerad nivå samt för nybörjare på forskarnivå och aktiva doktorander.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor: Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2020/21 SM 2022-05-25
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2018/19 SM 2020-05-26
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2016/17 SM 2018-05-22
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15 SM 2016-05-24
Universitet och högskolor: Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 SM 2014-05-22

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Analysavdelningen

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0211