Till innehåll på sidan

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-05

Statistiken visar kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Det centrala mått som används är etableringsstatus, vilket tas fram av SCB baserat på flera register om sysselsättning och utbildning. Statistiken omfattar etableringsstatus 1, 3 och 5 år efter avslutad utbildning och redovisas per gymnasieprogram samt för olika bakgrundsfaktorer.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0139