Till innehåll på sidan

Fritidshem: Elever och personal per 15 oktober

Statistiken visar bland annat antal fritidshem, gruppstorlek, personaltäthet och personalens utbildning.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Skolverket logotyp

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0124