Till innehåll på sidan

Beskrivning av Grundskolan: elever per den 15 oktober

Insamlingen av elever i grundskolan innehåller gruppuppgifter från samtliga grundskolor.

De viktigaste variablerna är antal elever, ålder i årskurs 1, språkval och elever med annat modersmål än svenska.

Registret uppdateras årligen genom insamling av uppgifter från skolor, rektorsområden och kommuner.

Uppgifterna i registret bildar underlag för Skolverkets nationella uppföljningssystem och för den officiella statistiken på skolområdet.