Till innehåll på sidan

Utbildningsresultat riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Del 1

Sveriges officiella statistik

Statistiken redovisar antalet barn, elever och personal per verksamhetsform på riksnivå och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Skolverket

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0133