Till innehåll på sidan

Utbetalning och beviljning av studiestöd

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-07-05

Statistik om utbetalning och beviljning av studiestöd publiceras i en databas på CSN:s (Centrala studiestödsnämnden) webbplats. Här finns uppgifter för många år tillbaka, vissa ända från 2001. Äldre statistik (från 1965) finns i pdf-format.

Databasen rymmer bland annat antal- och beloppsuppgifter om studerande med studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd, lärlingsersättning och RG-bidrag. I länken till CSN:s webbplats hittar du officiell statistik om studiestöd.

För den här statistiken ansvarar:
Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Hitta på sidan

Har du frågor om statistiken?

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

E-post
registrator@csn.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0401