Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Utsläpp av växthusgaser

Senast uppdaterad: 2022-06-02

Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 35 procent. Minskningen har skett inom de flesta sektorer, men i varierande grad.

Totala utsläpp av växthusgaser

2020

46,3

miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt.

Det finns nationella mål och mål som satts inom FN och EU för att förbättra miljön. Statistiken på den här sidan används bland annat för att följa upp målen.

Totala utsläpp av växthusgaser

Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2020

Sektor1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
ARBETSMASKINER, TOTALT3 9273 964,14 382,54 1594 208,23 978,63 878,83 929,63 915,23 716,83 530,33 385,23 557,53 587,93 627,53 637,23 614,73 526,13 469,53 489,93 558,23 557,13 438,63 377,73 262,63 289,13 104,63 102,23 0263 200,63 219,1
AVFALL, TOTALT3 741,93 807,43 819,53 698,73 567,73 561,63 535,23 500,83 448,13 317,43 222,13 171,42 997,52 868,42 853,42 717,22 620,22 4432 1842 092,31 970,61 8761 746,21 637,31 506,91 398,11 323,31 268,21 192,41 081,21 017,1
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT6 484,47 509,17 997,27 883,28 499,27 573,611 665,47 148,27 981,56 2414 957,15 808,46 849,67 838,16 837,75 952,36 019,55 850,65 495,66 6798 687,56 449,55 851,15 689,84 537,34 7255 1054 600,34 937,44 560,83 520,8
INDUSTRI, TOTALT20 777,520 569,619 118,320 335,621 591,622 390,622 424,322 416,822 166,721 177,921 58122 335,822 170,621 760,921 928,121 176,921 650,620 857,220 130,915 737,819 366,318 206,617 497,616 669,916 572,516 617,816 846,417 116,416 828,116 227,814 436,4
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT18 974,918 890,619 783,318 998,219 586,619 697,119 425,219 490,519 60619 96119 80719 967,820 410,720 619,320 956,421 208,821 167,921 48321 001,820 570,720 723,920 332,219 217,318 777,318 362,818 441,417 764,117 340,616 894,916 627,915 032,6
JORDBRUK, TOTALT7 664,37 332,97 277,57 607,97 751,47 589,87 680,57 706,47 5877 460,97 4347 405,17 264,17 1757 196,37 045,46 914,56 930,36 969,16 725,86 844,96 838,46 764,66 840,96 898,76 923,36 890,37 053,96 878,86 823,66 930,5
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG PRODUKTANVÄNDNING, TOTALT565,1506,8489,9516,1501,7647,2713,7937,9998,71 2231 339,71 441,41 516,91 578,51 749,51 755,81 7361 7451 792,11 724,11 730,11 650,51 698,51 680,81 702,81 686,61 702,81 697,51 576,21 485,31 435,7
EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER, TOTALT9 306,49 107,98 345,18 311,68 309,77 9257 990,17 180,17 056,36 5866 466,45 641,55 104,94 802,94 5083 3342 7182 488,71 909,51 660,61 832,11 461,61 294,71 169,31 100,41 024,5965,2921,3815,8803,3692,6

I diagrammet kan man se att utsläppen av växthusgaser minskar i Sverige. Från år 1990 har utsläppen gått ner med 35 procent, från 71,4 till 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2020. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att räkna om olika slags utsläpp så att man kan jämföra dem med varandra. De flesta typerna av utsläpp har sjunkit, men störst är minskningen av utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler, samt utsläppen vid platser där avfall lagras.

Nya sätt att värma upp minskar utsläppen

Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2020.

Utsläppen från avfallshantering har minskat

En annan förändring som bidrar till de minskade utsläppen av växthusgaser är att vi idag förbränner den största delen av vårt hushållsavfall i kraftvärmeverk. På så sätt kan vi ta till vara på energin. En stor del behandlas även biologiskt genom rötning eller kompostering och vi lägger allt mindre organiskt avfall på soptipp. Det har gjort att utsläppen av växthusgaser från avfallshantering har minskat till mindre än hälften sedan 1990.

Trafiken släpper ut stora mängder växthusgaser

Vägtransporter orsakar en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Sedan 1990 har utsläppen från inrikes transporter minskat med 23 procent. Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska. Utsläppen av växthusgaser från personbilar var 12 procent lägre år 2020 än år 1990. Vi ser även att utsläppen från tunga lastbilar (lastbilar över 3,5 ton) var 33 procent högre 2020 än 1990. Utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken ökade under början av perioden, men sedan år 2010 har utsläppen minskat i takt med att andelen förnybart bränsle har blivit större.

Utsläpp från utrikes transporter

Utsläppen från sjöfart och flyg utomlands omfattas inte av de svenska klimatmålen. Utsläpp från internationella fartyg och flygplan som har tankat i Sverige följs dock upp separat. Dessa utsläpp har ökat mycket, med 149 procent sedan 1990.

Väder påverkar mängden utsläpp

Vädret påverkar också utsläppen av växthusgaser. När det är kallare producerar vi mer el och fjärrvärme för att värma upp byggnader. Då ökar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion, samt från uppvärmning av bostäder och lokaler. Till exempel var 2010 ovanligt kallt, vilket var en anledning till den totala ökningen av utsläpp det året.

Även naturen påverkar miljön genom att en stor del av det vi släpper ut tas upp av skog och mark.

Finns utsläpp där du bor?

På Naturvårdsverkets sajt Utsläpp i siffror kan du ta reda på vilka föroreningar som släpps ut i en kommun eller län i Sverige.

Till Utsläpp i siffror

Mer om utsläpp och upptag av växthusgaser finns hos Naturvårdsverket.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser