Till innehåll på sidan

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik över befolkningen redan 1749. Första gången vi räknade fram folkmängden blev den knappt 1,8 miljoner. Det var mycket lägre än vad statsmakterna hade hoppats på. I dag vet vi, tack vare löpande statistik som SCB tar fram, att vi sedan 2017 är över 10 miljoner personer i Sverige.

För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial. Det finns flera olika typer av statistiska undersökningar:

  • En registerbaserad undersökning baseras på uppgifter som redan har samlats in och finns i register eller listor.
  • En totalundersökning görs genom att vi samlar in svar från alla personer eller företag i den grupp som statistiken ska gälla.
  • En urvalsundersökning görs genom att vi drar lott för att välja ett urval personer eller företag och samlar in svaren direkt från dem. Urvalsundersökningar används ofta om frågor som inte går att hitta svar på i några register.

Efter att ha samlat in uppgifter från register eller direkt från personer och företag med intervjuer eller enkäter, bearbetar och förädlar vi dem till statistik.

Kan man lita på SCB:s statistik?

SCB:s uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället. Det betyder att SCB aldrig får påverkas när det gäller att framställa statistik. Medborgare och beslutsfattare ska få tillgång till samma statistik samtidigt. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma. SCB:s statistik görs utifrån vetenskapliga principer.

Frågeformuläret ska vara noga testat och hålla hög kvalitet. Om det är en urvalsundersökning bör urvalet vara gjort med slumpvis lottning, så alla har fått en chans att vara med. Om det är många utvalda som inte har svarat kan statistiken bli osäker. Det är därför det är så viktigt att vara med och svara på undersökningar från SCB.

Det finns 28 statistikansvariga myndigheter som har i uppdrag att framställa officiell statistik. Det råder samma krav på den officiella statistiken från alla myndigheter med statistikuppdrag. SCB har i uppdrag att samordna systemet.

Tack alla som bidrar!

Varje år får vi in över 700 000 svar från privatpersoner på våra intervjuer och enkäter. Dessa svar utgör en viktig grund för vår statistik om Sverige. Tack alla som bidrar till pålitlig statistik om det svenska samhället!