Till innehåll på sidan

Delmål 11.1 – Säkra bostäder till överkomlig kostnad

Senast uppdaterad: 2021-02-08

Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Indikator 11.1.1 – Andel av den urbana befolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga bostäder

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 11.1.2(N) – Trångboddhet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

5%

av befolkningen i Sverige är trångbodda

Diagram

Trångboddhet enligt norm 2 bland personer 16-84 år

Andel i procent i resp. grupp

11.1.2(N)_A

Källa: Boende efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental, SCB

Norm 2 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Detta gäller dock inte ensamstående, som inte anses trångbodda oavsett antal rum. Exempel: enligt norm 2 ska ett 4-personershushåll ha minst 3 rum och kök för att inte vara trångbott (1965 års bostadsbyggnadsutredning).

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Trångboddhet enligt norm 2 bland personer 16-84 år

Andel i procent av kvinnor, män i resp. grupp

  Inrikes född Utrikes född Norden utom Sverige EU utom Norden Övriga Europa Utanför Europa Samtliga
2020- 2020              
Kvinnor 2 15,7 .. .. .. 22,4 4,8
Män 1,8 16,5 .. .. .. 22,3 4,9
2018- 2019              
Kvinnor 2,3 15,9 0,0 5,2 12,8 23,5 5,2
Män 2,3 17,0 1,3 11,9 8,8 22,4 5,1
2016-2017              
Kvinnor 2,1 14,0 3,6 7,6 8,9 21,5 4,3
Män 2,1 15,8 3,0 9,7 14,6 21,5 4,7
2014-2015              
Kvinnor 2,4 12,1 2,4 8,0 13,7 17,6 4,2
Män 2,1 10,6 1,3 3,1 10,5 16,7 3,6
2012-2013              
Kvinnor 2,6 9,8 1,6 9,0 11,2 14,2 3,9
Män 2,4 14,1 4,9 5,1 18,7 19,1 4,3
2010-2011              
Kvinnor 2,6 9,2 0,0 4,4 11,3 17,0 3,7
Män 2,1 12,1 2,4 8,6 14,7 17,6 3,6
2008-2009              
Kvinnor 2,2 8,4 1,5 2,5 9,9 16,5 3,2
Män 1,7 11,4 2,9 4,9 12,6 18,4 3,0