Till innehåll på sidan

Delmål 11.2 – Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

Indikator 11.2.1 – Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Nyckeltal

2019

90%

av kvinnor (i Sveriges tätorter) har enkel tillgång till kollektivtrafik

2019

90%

av män (i Sveriges tätorter) har enkel tillgång till kollektivtrafik

Tabell

Befolkning i tätorter som har enkel tillgång till kollektivtrafik

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

  Kvinnor Män Samtliga
2019 90,4 89,8 90,1
2018 90,0 89,4 89,7
2017 89,0 88,4 88,7
2016 88,9 88,3 88,6
2015 89,0 88,2 88,6
2014 88,4 87,7 88,0

Källa: Befolkning i kollektivtrafiknära läge, SCB

Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Indikator 11.2.2(N) – Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

84%

av bostäderna i Sverige har kollektivtrafiknära lägen

Tabell

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Andel i procent

  Procent
2019 83,6
2018 83,3
2017 82,0
2016 81,8
2015 81,8
2014 81,2

Källa: Bostäder i kollektivtrafiknära läge, SCB

Bostäder inom 500 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00.

Se även SVERIGES MILJÖMÅL, Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22