Till innehåll på sidan

Delmål 11.3 – Inkluderande och hållbar urbanisering [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Indikator 11.3.1 – Förhållande mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 11.3.2 – Andelen städer som har en struktur för civilsamhällets medbestämmande i stadsplanering och -förvaltning på regelbunden och demokratisk grund

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå