Till innehåll på sidan

Delmål 11.4 – Skydda världens kultur- och naturarv

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Indikator 11.4.1 – Samlade utgifter per capita som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och naturarv

Tabell

Statliga utgifter för kultur- och naturarv

Totalt och andel av statsbudgeten

  Tusentals kronor Andel av statsbudgeten
2020 6 755 177 0,57%
2019 6 218 831 0,61%
2018 6 943 045 0,70%

Källa: Myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar - Kulturanalys

Ekonomistyrningsverket & länsstyrelsernas årsredovisningar, sammanställt av Myndigheten för kulturanalys.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22

Tabell

Statliga utgifter för kultur- och naturarv

kronor per capita

  Statliga utgifter för kulturarv, kronor per capita Statliga utgifter för naturarv, kronor per capita Totala statliga utgifter, kronor per capita
2020 456 195 651
2019 424 178 602
2018 418 261 679

Källa: Myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar - Kulturanalys

Ekonomistyrningsverket och länsstyrelsernas årsredovisningar sammanställt av Myndigheten för kulturanalys. Befolkningsdata per december månad, SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22