Till innehåll på sidan

Delmål 11.a – Främja nationell och regional utvecklingsplanering [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

Indikator 11.a.1 – Andel länder som har nationell politik för stadsutveckling eller regionala utvecklingsplaner 

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 11.a.2(N) – Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade översiktsplaner

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning