Till innehåll på sidan

Delmål 11.b – Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Indikator 11.b.1 – Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering 

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 11.b.2 – Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar