Till innehåll på sidan

Delmål 12.7 - Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Indikator 12.7.1 - Grad av införande av politik och handlingsplaner för en hållbar offentlig upphandling

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 12.7.2(N) - Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

*

Diagram

Miljöpåverkan från konsumtion

12.7.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Utsläpp av växthusgaser, koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser från produktion utomlands, är beräknade med det lands utsläppsintensiteter där denna produktion sker. För övriga ämnen är utsläppen beräknade som om produktionen hade skett i Sverige, med svenska utsläppsintensiteter.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22