Till innehåll på sidan

Delmål 12.a - Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och produktion [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Indikator 12.a.1 - Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå