Till innehåll på sidan

Delmål 12.c - Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

Indikator 12.c.1 - Subventioner av fossila bränslen (produktion och konsumtion) som andel av BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå