Till innehåll på sidan

Delmål 13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Indikator 13.1.1 - Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer

Nyckeltal

2020

464 032personer

är antalet döda, saknade och drabbade personer till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Döda, saknade och direkt drabbade personer till följd av katastrofer

Antal och per 100 000 invånare

  Döda och saknade Drabbade Döda, saknade och drabbade
  totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare
2020 9 265 89 454 757 4 381 464 032 4 471
2019 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 1 0,010 2 0,021 3 0,031
2013 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2007 3 0,033 .. .. .. ..
2006 0 0 0 0 0 0
2005 7 0,077 .. .. .. ..

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Uppgift markerad med .. innebär att data är ofullständiga eller ej tillgängliga.

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse.

Antal drabbade inkluderar antal sjuka och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

Statistiken för år 2020 gäller döda och smittade av covid 19.

Åren 2005-2014 är referensperiod för denna indikator enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering. Befolkningsdata från SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 13.1.2 - Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering 

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 13.1.3 - Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar