Till innehåll på sidan

Delmål 13.a - Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

Indikator 13.a.1 - Mobiliserad och tillhandahållen summa i US-dollar per år i relation till det fortsatt existerande gemensamma åtagandet att mobilisera 100 miljarder US-dollar

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder

Indikator 13.a.2(N) - Andel av svenskt bistånd till klimat

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar