Till innehåll på sidan

Delmål 14.1 – Minska föroreningarna i haven [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Indikator 14.1.1 – Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande plastskräp

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå