Till innehåll på sidan

Delmål 14.2 – Skydda och återställ marina och kustnära ekosystem [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

Indikator 14.2.1 – Länder som använder ekosystembaserade strategier för att hantera marina områden

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå