Till innehåll på sidan

Delmål 14.5 – Bevara kust- och havsområden

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Indikator 14.5.1 – Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden

Nyckeltal

2020

14%

av svenska marina områden är skyddade

Tabell

Marint skydd efter havsområde

Andel i procent av total havsyta

  2020 2019 2018
Riket 14 14 14
Västerhavet 32 32 32
Östersjön 17 16 16
Bottniska viken 5 5 5

Källa: Skyddad natur, SCB

Uppgifter rör sista december.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22