Till innehåll på sidan

Delmål 14.6 – Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.

Indikator 14.6.1 – Grad av införande av internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

Nyckeltal

2020

JA

Sverige är markerad som klass 5 i FN:s Globala databas, vilket betyder att vi har infört internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Medelvärdet för länder globalt är 3.