Till innehåll på sidan

Delmål 14.7 – Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

Indikator 14.7.1 – Hållbara fiskare som andel av BNP

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 14.7.2(N) Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-mål (maximalt hållbar avkastning) 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar