Till innehåll på sidan

Delmål 14.a – Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Indikator – 14.a.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås till forskning inom fältet för havsteknik 

Denna indikator är under utredning