Till innehåll på sidan

Delmål 14.b – Stöd småskalig fiskenäring

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

Indikator 14.b.1 – Grad av införande av ett rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt

Nyckeltal

2020

JA

Sverige är markerad som klass 4 i FN:s Globala databas, vilket betyder att vi har en hög implementering av ramverk som skyddar tillgången av resurser och marknader för småskaligt fiske.