Till innehåll på sidan

Delmål 14.b – Stöd småskalig fiskenäring [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

Indikator 14.b.1 – Grad av införande av ett rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar