Till innehåll på sidan

Delmål 14.c – Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

Indikator 14.c.1 – Framsteg mot att ratificera, godkänna och genomföra havsrelaterade instrument såsom den kommer till uttryck i FN:s havsrättskonvention

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå