Till innehåll på sidan

Delmål 16.1 – Minska våldet i världen

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

Indikator 16.1.1 - Antalet mordoffer per 100 000 invånare

Nyckeltal

2019

25konstaterade fall

av dödligt våld i Sverige där brottsoffret är kvinna

2019

86konstaterade fall

av dödligt våld i Sverige där brottsoffret är man

Diagram

Konstaterade fall av dödligt våld

Per 100 000 kvinnor, män, samtliga

Diagram: Konstaterade fall av dödligt våld

Indikator 16.1.2 - Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 16.1.3 - Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier

Diagram

Utsatt för olika brott, 2019

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram: Utsatt för olika brott, 2019

Indikator 16.1.4 - Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det egna bostadsområdet

Nyckeltal

2019

38%

av kvinnor känner sig otrygga i Sverige vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

2019

22%

av män känner sig otrygga i Sverige vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

Diagram

Upplevelse av trygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet

Andel i procent av kvinnor, män, samtliga

Diagram: Upplevelse av trygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet