Till innehåll på sidan

Delmål 17.17 – Uppmuntra effektiva partnerskap [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

Indikator 17.17.1 – Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata partnerskap för infrastruktur

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå