Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 4 – God utbildning

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Utbildning öppnar möjligheter för var och en att bidra till ett hållbart samhälle. Målet handlar om deltagande och tillgång till utbildning under hela livet, om kunskaper och färdigheter, om jämlikhet i utbildningssystemet och om skolmiljön.

Läs mer om mål 4 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram. 

Delmål 4.1 – Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.

Indikator 4.1.1 – Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsförståelse och matematik

Nyckeltal

2018

82%

av 15 åriga elever i Sverige uppnår prestationsnivå 2 eller högre i läsförståelse

2018

81%

av 15 åriga elever i Sverige uppnår prestationsnivå 2 eller högre i matematik

Tabell

15-åriga elever på prestationsnivå 2 och högre i läsförståelse

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

 FlickorPojkarSamtliga
2018 86 78 82
2015 88 76 82
2012 86 69 77
2009 90 76 83
2006 90 79 85
2003 91 82 87
2000 92 83 88

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Tabell

15-åriga elever på prestationsnivå 2 och högre i matematik

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

 FlickorPojkarSamtliga
2018 82 81 81
2015 80 78 79
2012 74 72 73
2009 79 79 79
2006 81 82 82
2003 82 83 83

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Indikator 4.1.2 – Andel ungdomar som avslutat en viss utbildningsnivå

Nyckeltal

2020

99,6%

av Sveriges befolkning 18-20 år har avslutad grundskoleutbildning

2020

81%

av Sveriges befolkning 21-23 år har avslutat treårig gymnasieutbildning

Tabell

Personer som avslutat grundskola i åldersgruppen 18-20 år (3–5 år efter att påbörjat årskurs 9)

Andel i procent av kvinnor, män efter inrikes/utrikes född

  Inrikes född Utrikes född Samtliga
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
2020 100 100 98 97 100 99
2019 100 100 97 92 100 98
2018 100 100 96 92 99 99
2017 100 100 96 92 99 99
2016 100 100 96 93 99 99
2015 100 100 95 93 99 99

Källa: Befolkningens utbildning, SCB

Statistiken omfattar personer där det finns uppgifter om utbildningsnivå.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Personer som avslutat minst 3-årig gymnasieutbildning i åldersgruppen 21–23 år (3–5 år efter att 3:e året i gymnasieskolan vanligen påbörjas)

Andel i procent av kvinnor, män efter inrikes/utrikes född

  Inrikes född Utrikes född Samtliga
  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
2020 89 87 64 49 85 78
2019 89 87 63 51 85 79
2018 89 86 61 53 84 80
2017 89 86 60 52 85 80
2016 89 86 61 53 85 80
2015 89 85 62 55 85 81

Källa: Befolkningens utbildning, SCB

Statistiken omfattar personer där det finns uppgifter om utbildningsnivå.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 4.2 – Lika tillgång till förskola av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Indikator 4.2.1 - Andelen barn 24-59 månader gamla som utvecklas enligt typiska utvecklingsmönster när det gäller fysisk och psykosocial hälsa samt inlärning

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 4.2.2 – Deltagande i förskola och förskoleklass

Nyckeltal

2020/2021

98%

av 6-åriga flickor i Sverige deltar i organiserat lärande

2020/2021

98%

av 6-åriga pojkar i Sverige deltar i organiserat lärande

Tabell

6-åriga elever i organiserat lärande

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

ÅrFlickorPojkarSamtliga
2020/21 98,2 98,1 98,2
2019/20 97,9 97,9 97,9
2018/19 97,6 97,1 97,4
2017/18 97,0 96,7 96,8
2016/17 97,2 96,8 97,0
2015/16 96,9 96,3 96,6

Källa: Statistik, Skolverket

Från 2019/20 ingår även sexåringar i grundsärskola och specialskola. Jämförelser med tidigare år ska därmed göras med försiktighet.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Barn inskrivna i förskola

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga i resp. åldersgrupp efter svensk/utländsk bakgrund

    Flickor Pojkar Samtliga
År Ålder Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt
2020 1–3 79,0 74,4 77,8 79,2 74,6 78,0 79,1 74,5 77,9
2020 4–5 95,8 90,9 94,5 96,1 91,1 94,7 96,0 91,0 94,6
2020 1–5 85,9 81,2 84,7 86,1 81,5 84,9 86,0 81,4 84,8
2019 1–3 78,7 75,0 77,8 79,2 75,3 78,2 79,0 75,1 78,0
2019 4–5 95,7 90,0 94,2 95,9 90,5 94,5 95,8 90,2 94,3
2019 1–5 85,6 81,1 84,4 86,0 81,6 84,8 85,8 81,3 84,6
2018 1–3 78,5 73,1 77,1 78,7 73,8 77,5 78,6 73,5 77,3
2018 4–5 95,3 88,8 93,7 95,5 88,6 93,8 95,4 88,7 93,7
2018 1–5 85,2 79,5 83,8 85,5 79,9 84,1 85,4 79,7 83,9
2017 1–3 77,4 70,6 75,7 77,7 71,1 76,1 77,5 70,9 75,9
2017 4–5 94,7 87,4 92,9 95,1 87,2 93,2 94,9 87,3 93,1
2017 1–5 84,3 77,3 82,6 84,6 77,6 82,9 84,5 77,5 82,8
2016 1–3 77,3 69,3 75,5 77,3 69,8 75,6 77,3 69,6 75,5
2016 4–5 94,7 86,4 92,8 95,0 87,0 93,1 94,8 86,7 93,0
2016 1–5 84,3 76,3 82,4 84,3 76,8 82,6 84,3 76,5 82,5
2015 1–3 76,4 69,3 74,9 76,9 69,9 75,4 76,7 69,6 75,2
2015 4–5 94,3 86,9 92,7 94,4 87,8 93,0 94,4 87,4 92,8
2015 1–5 83,6 76,5 82,1 84,0 77,2 82,5 83,8 76,9 82,3

Källa: Statistik, Skolverket

Barn som inte är folkbokförda är exkluderade från antalet inskrivna barn i förskolan för att överrensstämma med register över totalbefolkningen där endast folkbokförda personer ingår.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

 

Delmål 4.3 – Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet

Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad.

Indikator 4.3.1 – Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och icke-formell utbildning

Nyckeltal

2016

68%

av kvinnor 25-64 år i Sverige har deltagit i formell eller icke–formell utbildning

2016

60%

av män 25-64 år i Sverige har deltagit i formell eller icke–formell utbildning

Diagram

Personer 25-64 år som deltar i formell eller icke–formell utbildning, 2016

Andel i procent för kvinnor, män i resp. åldersgrupp

Diagram. Personer 25-64 år som deltar i formell eller icke–formell personalutbildning

Indikator 4.3.2(N) – Andel registrerade studenter på högskola/universitet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

33%

av kvinnor 19-24 år i Sverige är registrerade på högskola/universitet

2020

22%

av män 19-24 år i Sverige är registrerade på högskola/universitet

Diagram

Personer registrerade på universitet/högskolan

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

4.3.2(N)

Källa: Officiell statistik om högskolan, UKÄ

Utbytesstudenter och studenter som inte är folkbokförda ingår inte.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 4.4 – Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Indikator 4.4.1 - Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations- och kommunikationsteknik

Tabell

Användning av digitala färdigheter, 2021

Andel personer i åldern 16-74.

 KvinnorMänTotalt
Använt ordbehandlingsprogram 67 68 67
Laddat ner eller installerat programvara eller appar 61 70 66
Kopierat eller flyttat filer mellan mappar, enheter eller i molnet 59 65 62
Använt kalkylprogram 40 50 45
Använt programvara för att redigera bilder, video eller ljudfiler 31 37 34
Tagit någon kurs på internet 28 26 27
Skrivit kod i något programmeringsspråk 4 16 10

Indikator 4.4.2(N) - Indikator om etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på gymnasieskolan respektive högskola/universitet

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator är under utredning

Indikator 4.4.3(N) – Fördelning av befolkningen efter högsta avslutade utbildningsnivå

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

87%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad gymnasieutbildning

2020

44%

av Sveriges befolkning 25-64 år har avslutad eftergymnasial utbildning

Diagram

Personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Andel i procent av kvinnor, män

4.4.3(N)_A

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Personer 25-64 år efter utbildningsnivå, 2020

Andel i procent av kvinnor, män i resp. åldersgrupp

4.4.3(N)_B

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Delmål 4.5 – Utrota diskriminering i utbildning [redovisas ej]

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

4.5.1 Jämlikhetsindex för samtliga utbildningsindikatorer på listan som kan disaggregeras

Denna indikator redovisas inte i Sverige

Delmål 4.6 – Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna

Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

Indikator 4.6.1 – Andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning och räkning 

Nyckeltal

2011/2012

87%

av Sveriges befolkning uppnår kunskapssnivå 2 eller högre i läsning

2011/2012

85%

av Sveriges befolkning uppnår kunskapssnivå 2 eller högre i räkning

Diagram

Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i läsning, 2011/2012

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i läsning efter kön

Diagram

Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i räkning, 2011/2012

Andel i procent av kvinnor, män

Diagram: Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i räkning efter kön, 2011/2012

Delmål 4.7 – Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap [redovisas ej]

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

Indikator 4.7.1 - Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 4.a – Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Indikator 4.a.1 – Andelen skolor med grundläggande service, efter typ av service

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 4.a.2(N) – Andel elever som upplevt mobbning under de senaste månaderna

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2017/2018

20%

av flickor 11-, 13- och 15 år i Sverige har upplevt mobbing de senaste månaderna

2017/2018

19%

av pojkar 11-, 13- och 15 år i Sverige har upplevt mobbing de senaste månaderna

Diagram

Elever som upplevt mobbning de senaste månaderna, genomsnitt för 11-, 13- och 15-åringar

Andel i procent av flickor, pojkar

Diagram: Elever som upplevt mobbning de senaste månaderna, genomsnitt för 11-, 13- och 15-åringar, efter kön

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Diagram

Elever som upplevt mobbning 2–3 gånger i månaden eller oftare under de senaste månaderna

Andel i procent av flickor, pojkar i resp. åldersgrupp

Diagram: Elever som upplevt mobbning 2–3 gånger i månaden eller oftare under de senaste månaderna efter kön och ålder

Senast uppdaterad: 2021-03-10

Delmål 4.b – Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer [redovisas ej]

Till 2030 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

Indikator - 4.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till stipendier

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 4.c – Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer

Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

Indikator 4.c.1 – Andelen kvalificerade lärare i grundläggande utbildning efter utbildningsnivå

Nyckeltal

2020/2021

86%

av kvinnor som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

2020/2021

71%

av män som är lärare i grundskolan i Sverige har pedagogisk högskoleexamen

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Andel i procent, heltidstjänster

4.c.1_A

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform 2020/2021

Andel i procent av kvinnor, män omräknat till heltidstjänster

Diagram: Lärare med pedagogisk högskoleexamen efter skolform

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Diagram

Lärare med lärarlegitimation efter skolform

Andel i procent, heltidstjänster

4.c.1_C

Källa: Statistik, Skolverket

För förskola är andelen med lärarlegitimation med behörighet i ämne av samtlig personal. För resterande skolformer räknas andelen med lärarlegitimation med behörighet i ämne av lärare.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18