Till innehåll på sidan

Delmål 4.2 – Lika tillgång till förskola av god kvalitet

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.

Indikator 4.2.1 - Andelen barn 24-59 månader gamla som utvecklas enligt typiska utvecklingsmönster när det gäller fysisk och psykosocial hälsa samt inlärning

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 4.2.2 – Deltagande i förskola och förskoleklass

Nyckeltal

2020/2021

98%

av 6-åriga flickor i Sverige deltar i organiserat lärande

2020/2021

98%

av 6-åriga pojkar i Sverige deltar i organiserat lärande

Tabell

6-åriga elever i organiserat lärande

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga

ÅrFlickorPojkarSamtliga
2020/21 98,2 98,1 98,2
2019/20 97,9 97,9 97,9
2018/19 97,6 97,1 97,4
2017/18 97,0 96,7 96,8
2016/17 97,2 96,8 97,0
2015/16 96,9 96,3 96,6

Källa: Statistik, Skolverket

Från 2019/20 ingår även sexåringar i grundsärskola och specialskola. Jämförelser med tidigare år ska därmed göras med försiktighet.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Tabell

Barn inskrivna i förskola

Andel i procent av flickor, pojkar, samtliga i resp. åldersgrupp efter svensk/utländsk bakgrund

    Flickor Pojkar Samtliga
År Ålder Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt Svensk bakgrund Utländsk bakgrund Totalt
2020 1–3 79,0 74,4 77,8 79,2 74,6 78,0 79,1 74,5 77,9
2020 4–5 95,8 90,9 94,5 96,1 91,1 94,7 96,0 91,0 94,6
2020 1–5 85,9 81,2 84,7 86,1 81,5 84,9 86,0 81,4 84,8
2019 1–3 78,7 75,0 77,8 79,2 75,3 78,2 79,0 75,1 78,0
2019 4–5 95,7 90,0 94,2 95,9 90,5 94,5 95,8 90,2 94,3
2019 1–5 85,6 81,1 84,4 86,0 81,6 84,8 85,8 81,3 84,6
2018 1–3 78,5 73,1 77,1 78,7 73,8 77,5 78,6 73,5 77,3
2018 4–5 95,3 88,8 93,7 95,5 88,6 93,8 95,4 88,7 93,7
2018 1–5 85,2 79,5 83,8 85,5 79,9 84,1 85,4 79,7 83,9
2017 1–3 77,4 70,6 75,7 77,7 71,1 76,1 77,5 70,9 75,9
2017 4–5 94,7 87,4 92,9 95,1 87,2 93,2 94,9 87,3 93,1
2017 1–5 84,3 77,3 82,6 84,6 77,6 82,9 84,5 77,5 82,8
2016 1–3 77,3 69,3 75,5 77,3 69,8 75,6 77,3 69,6 75,5
2016 4–5 94,7 86,4 92,8 95,0 87,0 93,1 94,8 86,7 93,0
2016 1–5 84,3 76,3 82,4 84,3 76,8 82,6 84,3 76,5 82,5
2015 1–3 76,4 69,3 74,9 76,9 69,9 75,4 76,7 69,6 75,2
2015 4–5 94,3 86,9 92,7 94,4 87,8 93,0 94,4 87,4 92,8
2015 1–5 83,6 76,5 82,1 84,0 77,2 82,5 83,8 76,9 82,3

Källa: Statistik, Skolverket

Barn som inte är folkbokförda är exkluderade från antalet inskrivna barn i förskolan för att överrensstämma med register över totalbefolkningen där endast folkbokförda personer ingår.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18