Till innehåll på sidan

Delmål 4.5 – Utrota diskriminering i utbildning [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.

4.5.1 Jämlikhetsindex för samtliga utbildningsindikatorer på listan som kan disaggregeras

Denna indikator redovisas inte i Sverige