Till innehåll på sidan

Delmål 4.b – Öka antalet stipendier för högre utbildning för utvecklingsländer [redovisas ej]

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Till 2030 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

Indikator - 4.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till stipendier

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar