Till innehåll på sidan

Delmål 5.5 – Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

Indikator 5.5.1 - Valda till riksdag och kommun och regionfullmäktige

Diagram

Valda till riksdagsvalet 2018

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagsvalet 2018

Diagram

Valda till riksdagen efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagen efter valår och kön

Diagram

Valda till regionfullmäktige efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till riksdagen efter valår och kön

Diagram

Valda till kommunfullmäktige efter valår

Könsfördelning i procent

Diagram: Valda till kommunfullmäktige efter valår och kön

Indikator 5.5.2 - Könsfördelning bland chefer

Diagram

Könsfördelning bland chefer, 2019

Könsfördelning i procent

5.5.2_A

Tabell

Könsfördelning bland chefer

Könsfördelning i procent

 KvinnorMän
2019 40.1 59,9
2018 39,2 60,8
2017 38,6 61,4
2016 37,9 62,1

Källa: Yrkesregistret med yrkesstatistik, SCB

Andel kvinnor i chefsposition =
(Anställda kvinnor i ISCO-08 kategori 1 - Anställda kvinnor i ISCO-08 kategori 14) / (Alla anställda i ISCO-08 kategori 1 - alla anställda i ISCO-08 kategori 14) * 100.

Andel män i chefsposition =
(Anställda män i ISCO-08 kategori 1 - Anställda män i ISCO-08 kategori 14) / (Alla anställda i ISCO-08 kategori 1 - alla anställda i ISCO-08 kategori 14) * 100.

Förvärvsarbetande anställda, 16-64 år. Egna företagare är inte inkluderade.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-22