Till innehåll på sidan

Delmål 5.6 – Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

Indikator 5.6.1 - Andelen kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel samt sexuell och reproduktiv hälsovård 

Sverige saknar statistik för denna indikator

Indikator 5.6.2 - Länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning

Nyckeltal

2020

100%

Sverige har lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning

Indikator 5.6.3(N) - Andel unga som fått de kunskaper i skolan som de behöver  för att ta hand om sin egen sexuella hälsa 

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Tabell

Personer 16-29 år som uppger att de i skolan fått kunskap för att ta hand om sin egen sexuella hälsa

Andel i procent av flickor/kvinnor, pojkar/män

 KvinnorMän
2015 40,5 57,6