Till innehåll på sidan

Delmål 5.a – Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning

Indikator 5.a.1 - Andelen jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på kön och andelen kvinnor av ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på typen av innehav

Denna indikator är inte relevant för Sverige

Indikator 5.a.2 - Länder med ett rättsligt ramverk (inklusive sedvanerätt) som garanterar kvinnors lika rätt till ägande och/eller kontroll av mark

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 5.a.3(N) - Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2020

81%

är kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst i Sverige (medianinkomst)

Diagram

Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst för personer 20 år och äldre

Andel i procent

5.a.3(N)

Senast uppdaterad: 2022-03-22