Till innehåll på sidan

Delmål 6.1 – Säkert dricksvatten för alla

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Indikator 6.1.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.1.2(N) - Andelen enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 6.1.3(N) - Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

71%

av kommunala grundvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden

2019

56%

av kommunala ytvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden

Tabell

Kommunala yt- och grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde

Antal och andel i procent

 GrundvattentäkterYtvattentäkter
 Med vattenskyddsområdeSaknar vattenskyddsområdeMed vattenskyddsområdeSaknar vattenskyddsområde
 AntalProcentAntalProcentAntalProcentAntalProcent
2019 1 205 71,1 489 28,9 103 56,0 81 44,0
2018 1 208 71,1 491 28,9 105 56,8 80 43,2
2017 1 211 71,2 490 28,8 102 55,4 82 44,6
2016 1 210 71,1 492 28,9 102 55,7 81 44,3
2015 1 205 70,4 506 29,6 102 55,4 82 44,6
2014 1 200 69,8 520 30,2 103 55,4 83 44,6
2013 1 202 69,9 517 30,1 92 50,3 91 49,7
2012 1 092 64,1 611 35,9 80 43,5 104 56,5
2011 1 090 64,1 611 35,9 80 43,5 104 56,5
2010 1 110 63,5 639 36,5 77 40,7 112 59,3
2009 1 109 63,4 639 36,6 77 40,7 112 59,3
2008 1 097 64,0 617 36,0 78 41,5 110 58,5

Indikator 6.1.4(N) - Rapporterade kokningspåbud

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Nyckeltal

2019

82kokningspåbud

rapporterades i Sverige

Tabell

Kokningsrekommendationer

Antal dygn samt berörda personer

 KokningsrekommendationerAntal dygnBerörda personer
2019 82 2 100 98 495
2018 29 631 33 481
2017 59 1 029 114 945
2016 41 398 61 893
2015 28 431 21 993
2014 23 415 129 495
2013 24 583 247 520

Källa: Publikationer, Livsmedelsverket

Uppgifterna finns i publikationen ”Rapport om Sveriges livsmedelskontroll”.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2021-03-10